Duurzaam Energie Besparen (DEB)

Welke bedrijfsonderdelen kunnen er eigenlijk verduurzaamd worden?

Om dit overzichtelijk te houden heeft RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML) opgesteld. Deze lijsten zijn van toepassing op ondernemers die wettelijk energiebesparings- en informatieplichtig zijn, maar ook ondernemers die buiten de wettelijke verplichting vallen en energie willen besparen. DEB is hét platform voor energie­besparing en verduur­zaming voor alle ondernemers.

Alle maatregelen op een rij

We zijn goed op weg met energiebesparing. En tegelijkertijd moet en kan het nog beter. Daarom heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de energiebesparende maatregelen voor ondernemers aangescherpt.

Voor inzicht in energiebesparend en duurzaam ondernemen zijn de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) onderverdeeld in drie categorieën: Gebouwen, Faciliteiten en Processen.

Een initiatief van NVO-NCW, MKB Nederland en IVBB, het instituut voor research en innovatie in de verenigingswereld. Ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

>> Lees verder op Duurzaam Energie Besparen.