Een makelaar, niet in huizen maar in skills. Dat is de MKB Digiwerkplaats in de regio Haaglanden. Een samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Een makelaar die verbindt. Aan de ene kant heb je het mbo en hbo, met hun wens om iets voor het beroepsleven te doen en om de hard skills en soft skills van hun studenten te trainen in de praktijk. Aan de andere kant heb je mkb’ers die gebaat zijn bij die ondersteuning in hun business development. Hoe werkt de MKB Digiwerkplaats? We vragen het straks aan de projectleider Annemiek Haneveld.

Mathijs Mekes is directeur van Helena Technical Translations. “Wij waren enige tijd zoekende in onze marketing- en socialmediastrategie. Waar en hoe wil je zichtbaar zijn als bedrijf? Waar móet je zichtbaar zijn? De MKB Digiwerkplaats heeft ons gekoppeld aan twee studenten. Zij hebben onze verschillende kanalen geanalyseerd. Uit die analyse kwamen interessante inzichten naar voren die voor ons mede aanleiding waren om onze socialmediastrategie aan te passen. Nu plaatsen we meer relevante content, waarmee we meer volgers bereiken. We hebben via de MKB Digiwerkplaats een mooi kick-start gekregen, waar we erg blij mee zijn!”

Ondernemers bereiken

De verschillende mkb-digiwerkplaatsen in het land hebben als doel om het mkb te ondersteunen in de digitaliseringsslag van het bedrijfsleven. Projectleider Annemiek Haneveld: “Voor een sterke economie hebben we dat mkb hard nodig. In de MKB Digiwerkplaats werken de gemeenten Zoetermeer, Den Haag en Delft samen met De Haagse Hogeschool, mboRijnland en ROC Mondriaan. We willen ondernemers bereiken, bij hen vragen ophalen en die neerleggen in het onderwijs. Maar ook andersom: bij het onderwijs opdrachten ophalen en kijken hoe het mkb het onderwijs daarin van dienst kan zijn.”

‘We hebben via de MKB Digiwerkplaats een mooie kick-start gekregen waar we erg blij mee zijn’.

Focus op corebusiness

“Het is niet zo dat de ondernemers staan te dringen voor onze deur. Zij focussen zich op hun corebusiness. In onze makelaarsfunctie halen wij de vragen bij hen op die latent bij hen leven. Vragen op het gebied van bedrijfsprocessen digitaliseren, marketing en sales, privacy en cybersecurity én het toepassen van AI in de bedrijfsvoering. We merken dat ondernemers best bereid zijn om daarover na te denken en om analyses, ideeën en advies te krijgen van mbo- of hbo-studenten.”

Junior Accountmanager

De makelaarsfunctie houdt meer in dan ondernemers bellen. Annemiek: “We gaan een event organiseren voor ondernemers over de toepassing van AI. We zetten daarvoor mboRijnlandstudenten in van de opleiding Junior Accountmanager. Zij gaan ondernemers bellen om hen te interesseren voor dit event. Als zij interesse hebben, maken we met hen een afspraak voor een digitale scan, waarin duidelijk wordt waar precies hun vraag ligt. De mbo-studenten gaan in kleine groepjes naar de ondernemer toe. Zij trainen zo hun skills die zij later als accountmanager nodig hebben.”

Minor Innovatieadvies

Hbo-studenten kunnen opdrachten van ondernemers via de MKB Digiwerkplaats oppakken in het hoofdprogramma van hun opleiding of via een minor. Annemiek: “Zo vroeg evenementenlocatie Juliana Plaza in Den Haag ons hoe zij het beste hun kennis konden delen. Ze gebruikten allerlei manieren om elkaar te informeren. Ze hadden behoefte aan een solide platform, waarop ze veilig documenten op konden slaan en kennis konden delen. We hebben hen gekoppeld aan studenten van de minor Innovatieadvies van De Haagse Hogeschool. Zij hebben de mogelijkheden onderzocht en design thinking toegepast. In dat onderzoek hebben ze de ondernemer wekelijks meegenomen.”

Geen concurrentiepositie

Annemiek benadrukt dat de MKB Digiwerkplaats niet wil concurreren met de markt. “De mbo- en hbo-studenten proberen de vraag van de ondernemer helder te krijgen en hem op weg helpen naar een oplossing. Soms leidt dat ook tot een mooie stageplek. Met de ideeën, analyses en adviezen van de studenten zoekt de ondernemer vervolgens een professionele partner die een passende oplossing kan implementeren.”

Uit de eigen bubbel

In hun makelaarsrol ervaren Annemiek Haneveld en haar collega Wendy de Groot dat onderwijs en ondernemers allemaal in hun eigen bubbel leven. “Als we onderwijs en ondernemers verbinden, doen we dat in de overtuiging dat je dingen beter doet als je ze samen doet. Maar dat vergt de inzet en wil om elkaars taal te gaan spreken, elkaars wereld te leren kennen. Ondernemers in Zoetermeer hebben hun agenda volstaan met afspraken over onderwerpen die zo maar kunnen verschillen met die van ondernemers in Rotterdam of Den Haag. Dan is het zinloos om daardoorheen te crashen.”

‘Als we onderwijs en ondernemers verbinden, doen we dat in de overtuiging dat je dingen beter doet als je ze samen doet’

Grote bereidheid

Opleidingen zitten vast aan een curriculum. Annemiek: “Wat doe je dan als je een relevante vraag uit de markt krijgt, die niet direct past in je curriculum? Hoe groot is dan je bereidheid om flexibel daarmee om te gaan? Als cocreatie een pijler is in je onderwijsvisie, moet je die cocreatie ook verankeren in de praktijk. Moet je dus ook bereid zijn om je onderwijs daarop aan te passen.”
De MKB Digiwerkplaats heeft een ruimte in de Dutch Innovation Factory in het Dutch Innovation Park in Zoetermeer en in de hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool. “Het is mooi om te zien hoe de cocreatie vooral in de Dutch Innovation Factory handen en voeten krijgt. Niet iedereen komt daar dagelijks bij elkaar over de vloer, maar er is wel een grote bereidheid om samen wat te doen.”

Katalysator lokale economie

Shayan Khan, Strategisch Beleidsadviseur Kenniseconomie bij de gemeente Zoetermeer, ziet de grote toegevoegde waarde van de MKB Digiwerkplaats. “Dat is een katalysator voor de lokale economie van Zoetermeer. Deze unieke samenwerking transformeert niet alleen onze mkb’ers door digitalisering, maar slaat ook een brug tussen onderwijs en ondernemerschap. De MKB Digiwerkplaats benut het potentieel van de studenten. Hun innovatieve, toekomstgerichte oplossingen verbreden de digitale horizon van onze ondernemers. Dit initiatief is een toonbeeld van hoe Zoetermeer vooroploopt in het omarmen van technologische vooruitgang, het stimuleren van economische groei en het waarborgen van een inclusieve digitale toekomst voor iedereen.”

Meer informatie over de MKB Digiwerkplaats Haaglanden? www.mkbdigiwerkplaats.nl